Redmax
Redmax

Het Dok zet eerste stap richting digitale werkwijze

Het Dok is een forensisch psychiatrische poli- en dagkliniek die behandeling biedt aan mensen die grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond. Hierbij kan men in aanraking zijn geweest met justitie of dreigen te komen. De nieuwe website van het Dok legt patiënten op een duidelijke en bondige manier uit wat het Dok is en wat ze doen. Daarnaast kunnen patiënten zich nu ook zelf aanmelden zonder verwijzer, om daarna samen met het Dok de verwijzing te regelen. De patiënt krijgt zo steeds meer zelf de regie over zijn eigen behandeling.

Het Dok zet eerste stap richting digitale werkwijze

Het Dok is een forensisch psychiatrische poli- en dagkliniek die behandeling biedt aan mensen die grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond. Hierbij kan men in aanraking zijn geweest met justitie of dreigen te komen. De nieuwe website van het Dok legt patiënten op een duidelijke en bondige manier uit wat het Dok is en wat ze doen. Daarnaast kunnen patiënten zich nu ook zelf aanmelden zonder verwijzer, om daarna samen met het Dok de verwijzing te regelen. De patiënt krijgt zo steeds meer zelf de regie over zijn eigen behandeling.

De nieuwe website vormt de eerste stap richting een nieuwe manier van werken en een nieuwe manier van behandelen waar online communicatie en online (zelf)services een belangrijk deel van uitmaken. Redmax heeft het Dok meegenomen in de ontwikkelingen op het gebied van eHealth en geadviseerd bij het vormen van hun visie. De komende maanden wordt gewerkt aan het implementeren van de vernieuwde intake. Op intake komen zonder afspraak, online vragenlijsten invullen op ieder desgewenst moment, online kennismaking met het Dok en een versnelde intakeprocedure vormen een nieuwe werkwijze die aansluit bij de wensen en behoeften van de patiënt.

Redmax begeleidt het Dok bij de implementatie van deze nieuwe werkwijze. Zo heeft Redmax onafhankelijk focusgroepen gehouden onder patiënten, behandelaren en verwijzers. Zij hebben input geboden bij het uitzetten van een roadmap voor de komende jaren. Na het intaketraject zullen ook de behandeltrajecten volgen, zodat het Dok steeds meer aanwezig is in de leefwereld van de patiënt. Hierdoor wordt de kwaliteit van dienstverlening vergroot en biedt het Dok patiënten steeds meer handvaten om een plek te vinden in de maatschappij.

Wilt u meer weten over onze jarenlange ervaring met de ontwikkeling en implementatie van eHealth samen met onze opdrachtgevers? Neem dan contact met ons op.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met Redmax.
+31 10 524 11 00

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten?

Ook interessant voor u?