Redmax
Redmax

Social media in Nederland in 2015: de laatste cijfers

Er komen nog steeds nieuwe social mediaplatformen bij in het al zo diverse social medialandschap waarin we momenteel leven. Leuk al die nieuwe platformen, maar de belangrijkste vraag blijft: wat gaat de gebruiker doen? Stappen we met z’n allen over naar de nieuwe platformen of blijven we de (inmiddels) traditionele platformen als Facebook en Twitter trouw? Elk jaar doet Newcom Research & Consultancy uitgebreid onderzoek naar het gebruik van social media in Nederland. In dit artikel bespreek ik de recente gebruikscijfers van 2015.

Social media in Nederland in 2015: de laatste cijfers

Er komen nog steeds nieuwe social mediaplatformen bij in het al zo diverse social medialandschap waarin we momenteel leven. Leuk al die nieuwe platformen, maar de belangrijkste vraag blijft: wat gaat de gebruiker doen? Stappen we met z’n allen over naar de nieuwe platformen of blijven we de (inmiddels) traditionele platformen als Facebook en Twitter trouw? Elk jaar doet Newcom Research & Consultancy uitgebreid onderzoek naar het gebruik van social media in Nederland. In dit artikel bespreek ik de recente gebruikscijfers van 2015.

Facebook blijft koploper in Nederland, maar minder populair onder jongeren
Al jaren is Facebook aanvoerder als social medianetwerk in Nederland. Ook in 2015 is Facebook de nummer 1 in het Nederlandse social medialandschap. Er zijn 9,4 miljoen Nederlanders die een Facebookprofiel hebben, waarvan 6,6 miljoen dagelijks inloggen op het Amerikaanse platform. Dit is een stijging van 8% ten opzichte van het dagelijks gebruik in Nederland van vorig jaar. Onder jongeren is het Facebookgebruik echter gedaald. Het aantal gebruikers die jonger zijn dan 20 jaar, is met 12% gedaald ten opzichte van het jaar 2014. Wanneer we kijken naar de groep 65 tot en met 79 jaar, zien we dat het Facebookgebruik met 23% is gestegen tegen opzichte van 2014. Ook bij de groep 80 jaar en ouderen zien we een stijging in het Facebookgebruik, namelijk 10% ten opzichte van vorig jaar. Facebook blijft dus nog veruit het grootste social medianetwerk en blijft daarmee een belangrijk medium voor organisaties om hun doelgroepen te bereiken. De reden dat het netwerk onder jongeren minder populairder wordt, is door de opkomst van nieuwe netwerken. Jongeren worden vaak terecht gezien als de early adopters van vernieuwde producten en daarmee staan zij sneller open voor de nieuwe platformen die worden ontwikkeld.

Dagelijks Twittergebruik gedaald met 33%
Het gebruik van Twitter is in Nederland gedaald. Waar in 2014 nog dagelijks 1,5 miljoen Nederlanders actief waren, is dit gedaald naar 1 miljoen dagelijkse gebruikers. De daling van het aantal gebruikers is vooral te zien onder de groepen van 15 t/m 19 jaar (-26% t.o.v. 2014) en 20 t/m 39 jaar (-23% t.o.v. 2014). Opvallend is dat het aantal gebruikers in de leeftijdsgroep 65 jaar tot en met 79 jaar met 29% is gegroeid. De overload aan informatie zou een oorzaak kunnen zijn dat jongeren Twitter minder gaan gebruiken. Bij Twitter komen wel alle berichten van de accounts die je volgt in de je nieuwsfeed te staan, terwijl bij Facebook de getoonde berichten worden geselecteerd met behulp van een algoritme. Toch kan je door de snelheid van Twitter (korte berichten) snel in contact komen met anderen op Twitter en kan je zeer snel informatie verspreiden. Daarin zie ik vooral de toegevoegde waarde in Twitter. Maar om deze toegevoegde waarde te realiseren, is het belang van hulpmiddelen essentieel. Het aanmaken van lijsten om doelgroepen te scheiden en tools als Tweetdeck en HootSuite helpt om Twitter effectiever in te zetten.

Dagelijks gebruik LinkedIn neemt toe
Nederland telt in 2015 3,8 miljoen LinkedIn-gebruikers. Dagelijks loggen 0,4 miljoen Nederlanders in op het platform, terwijl dat er vorig jaar nog 0,3 miljoen waren. De stijging van het gebruik van LinkedIn in Nederland is vooral te verklaren doordat er steeds meer content te halen is op LinkedIn. Naast updates op verschillende LinkedIn Company Pages en groepen waarin gebruikers interactie met elkaar hebben, is er nu ook de mogelijkheid om eigen blogs op LinkedIn te plaatsen. Veel CEO’s van grote organisaties en bekende politici als Barack Obama zijn hier actief mee bezig die op deze manier hun invloed proberen uit te breiden. Voor LinkedIn-gebruikers zijn deze blogs reden om vaker in te loggen.

Instagram erg populair onder jongeren
Instagram is een van de nieuwkomers onder de platforms waar de jongeren, die wegtrekken van Facebook en Twitter, gebruik van maken. Instagram is een sociaal netwerk dat je alleen kunt aanmaken via de app op een smartphone. Op het netwerk kun je foto’s, die je met behulp van filters in Instagram kunt bewerken, en korte video’s delen met je volgers. De helft van alle Nederlandse jongeren van 15 t/m 19 jaar maakt gebruik van Instagram. Op Instagram loggen dagelijks 722.000 Nederlanders in. Dit is een stijging van 35% ten opzichte van 2014. Steeds meer organisaties beginnen de voordelen van dit medium in te zien om jonge doelgroepen te bereiken. Organisaties die leuke beeld- en videocontent delen bouwen razendsnel een volgersschare op.

Pinterest enorm populair in de leeftijd van 20-39 jaar
Het andere groeiplatform in het social medialandschap is Pinterest. Pinterest draait net als bij Instagram om het delen van beeld- en videocontent. Het dagelijks gebruik is met 101% toegenomen in 2015. Pinterest is het meest populair in de leeftijdscategorie van 20 t/m 39 jaar. Van alle Nederlanders van deze leeftijdsgroep maakt 22% gebruik van Pinterest. Het platform is vooral in trek bij vrouwelijke gebruikers, omdat er veel beelden rondom mode en lekker eten wordt gedeeld.

Social Media cijfers Nederland 2015

Conclusie
Het social medialandschap in Nederland wordt dus steeds diverser. Er komen steeds meer platformen bij en doelgroepen switchen tussen platforms. Vooral de jongere gebruikers, de early adopters van nieuwe platformen, stappen snel over naar nieuwe platformen. Tegelijkertijd blijven de traditionele netwerken ook verder groeien. Er zit dus nog steeds groei in het gebruik van social media en dus enorme potentie voor zorginstellingen om potentiële doelgroepen te bereiken.

Voor de zorg is dit Nederlandse social medialandschap enorm belangrijk om in kaart te brengen waar de relevante doelgroepen zich bevinden. Daarnaast is het van groot belang dat men bepaalt met welk doel men social media gaat inzetten. Bij sommige platforms ligt de focus vooral op het delen van beeld en video, daar moet je je als zorginstelling wel van bewust zijn om je doelgroep met relevante content te bereiken.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met Redmax.
+31 10 524 11 00

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten?

Ook interessant voor u?