Redmax
Redmax

Programmamanagement beeldbellen in de GGZ

GGZ Oost Brabant heeft de visie om met beeldbellen klanten beter te kunnen helpen. Implementatie van ‘zorg op afstand’ staat hoog op hun agenda. Er is in het verleden in verschillende technologieën geïnvesteerd. Hoewel deze allen een vorm van pilot en testfase hebben doorlopen, valt de adoptie nog tegen. GGZ Oost Brabant wil op basis van een meetbare business case, beeldbellen in 12 maanden definitief op de kaart zetten. Bovendien wil de klant het beeldbellen onderling bevorderen om de reiskosten te reduceren en het samenwerken te verbeteren. Aan Redmax de vraag om dit programma op te zetten en te realiseren.

Programmamanagement beeldbellen in de GGZ

Vanuit een programma biedt Redmax ondersteuning aan GGZ Oost Brabant betreffende het realiseren van hun visie rondom beeldbellen. Er is gekozen voor een aanpak per zorggroep. Iedere zorggroep kent een eigen focus waar heldere doelen voor gesteld zijn. Alle pilots kennen een eigen lokale projectleider en de projectmedewerkers worden ondersteund in het leerproces. Het programma kent een tweetal typen pilots:

Functionele pilots
Binnen vijf FACT-teams in de regio wordt het platform van Minddistrict ingezet voor contact tussen de cliënt en behandelaar. Gestelde doelen binnen deze teams zijn onder andere kwaliteitsverbetering, reistijd reductie en het verbeteren van de bereikbaarheid. Bij de zorggroepen NAH (niet-aangeboren hersenletsel) Boekel en CPH (centra voor psychisch herstel)Rosmalen ligt deze focus anders.

De behandelingen van het zorgcircuit niet-aangeboren hersenletsel (NAH) zijn specialistisch en uniek. Cliënten uit heel Nederland komen naar deze afdeling. Zij moeten reizen voor diagnose, behandeling of nazorg. Ook behandelaren reizen naar cliënten. Dit kan een tijdrovende, intensieve bezigheid zijn voor zowel de cliënt als de behandelaar. Beeldbellen biedt hierbij uitkomst. Het wordt aanvullend ingezet, bijvoorbeeld bij vervolgcontacten. Beeldbellen kent hierbij het voordeel dat cliënten geen vermoeiende reis naar Boekel hoeven af te leggen.

Bij het centra voor psychisch herstel (CPH) vindt na een intakegesprek een adviesgesprek plaats van circa 15 minuten. Dit adviesgesprek vindt voortaan online plaats middels beeldbellen, hierdoor blijft een reis naar Rosmalen voor zo’n kort gesprek de mensen bespaard.

MD

Technische en R&D pilots
Naast functionele pilots zijn tevens enkele technische en R&D pilots georganiseerd. Middels deze pilots heeft een upgrade en integratie van Polycom systemen plaatsgevonden en Skype for Business. Polycom systemen worden ingezet tussen behandelaren en professionals onderling. Skype for Business past ook binnen deze context en wordt aanvullend ingezet voor het begeleiden van stagiaires. De R&D pilots hebben zich gericht op onder andere platform reparatie en cross koppeling van verschillende platforms.

Na afronding van het programma
Na afronding van het programma staat beeldbellen definitief op de kaart binnen GGZ Oost Brabant. Alle pilots in het veld zijn uitgevoerd. Enkele honderden medewerkers hebben beeldbellen geïntegreerd in het dagelijkse werkproces en hebben beeldbelcontact met een veelvoud aan cliënten. De resultaten van deze pilots zijn meetbaar en voor elke pilot is een business case opgesteld. Ontbrekende technische onderdelen zijn gerealiseerd en verschillende technologieën zijn geïntegreerd.

De servicedesk kan verder met het leveren van de dienst beeldbellen, de technologie is na afronding als dienst opgeleverd. De klant is in staat gesteld om zelf verder op te schalen en de dienst beeldbellen uit te rollen binnen heel GGZ Oost Brabant.

Programmamanagement beeldbellen in de GGZ

Programmamanagement beeldbellen in de GGZ

GGZ Oost Brabant heeft de visie om met beeldbellen klanten beter te kunnen helpen. Implementatie van ‘zorg op afstand’ staat hoog op hun agenda. Er is in het verleden in verschillende technologieën geïnvesteerd. Hoewel deze allen een vorm van pilot en testfase hebben doorlopen, valt de adoptie nog tegen. GGZ Oost Brabant wil op basis van een meetbare business case, beeldbellen in 12 maanden definitief op de kaart zetten. Bovendien wil de klant het beeldbellen onderling bevorderen om de reiskosten te reduceren en het samenwerken te verbeteren. Aan Redmax de vraag om dit programma op te zetten en te realiseren.

Vanuit een programma biedt Redmax ondersteuning aan GGZ Oost Brabant betreffende het realiseren van hun visie rondom beeldbellen. Er is gekozen voor een aanpak per zorggroep. Iedere zorggroep kent een eigen focus waar heldere doelen voor gesteld zijn. Alle pilots kennen een eigen lokale projectleider en de projectmedewerkers worden ondersteund in het leerproces. Het programma kent een tweetal typen pilots:

Functionele pilots
Binnen vijf FACT-teams in de regio wordt het platform van Minddistrict ingezet voor contact tussen de cliënt en behandelaar. Gestelde doelen binnen deze teams zijn onder andere kwaliteitsverbetering, reistijd reductie en het verbeteren van de bereikbaarheid. Bij de zorggroepen NAH (niet-aangeboren hersenletsel) Boekel en CPH (centra voor psychisch herstel)Rosmalen ligt deze focus anders.

De behandelingen van het zorgcircuit niet-aangeboren hersenletsel (NAH) zijn specialistisch en uniek. Cliënten uit heel Nederland komen naar deze afdeling. Zij moeten reizen voor diagnose, behandeling of nazorg. Ook behandelaren reizen naar cliënten. Dit kan een tijdrovende, intensieve bezigheid zijn voor zowel de cliënt als de behandelaar. Beeldbellen biedt hierbij uitkomst. Het wordt aanvullend ingezet, bijvoorbeeld bij vervolgcontacten. Beeldbellen kent hierbij het voordeel dat cliënten geen vermoeiende reis naar Boekel hoeven af te leggen.

Bij het centra voor psychisch herstel (CPH) vindt na een intakegesprek een adviesgesprek plaats van circa 15 minuten. Dit adviesgesprek vindt voortaan online plaats middels beeldbellen, hierdoor blijft een reis naar Rosmalen voor zo’n kort gesprek de mensen bespaard.

MD

Technische en R&D pilots
Naast functionele pilots zijn tevens enkele technische en R&D pilots georganiseerd. Middels deze pilots heeft een upgrade en integratie van Polycom systemen plaatsgevonden en Skype for Business. Polycom systemen worden ingezet tussen behandelaren en professionals onderling. Skype for Business past ook binnen deze context en wordt aanvullend ingezet voor het begeleiden van stagiaires. De R&D pilots hebben zich gericht op onder andere platform reparatie en cross koppeling van verschillende platforms.

Na afronding van het programma
Na afronding van het programma staat beeldbellen definitief op de kaart binnen GGZ Oost Brabant. Alle pilots in het veld zijn uitgevoerd. Enkele honderden medewerkers hebben beeldbellen geïntegreerd in het dagelijkse werkproces en hebben beeldbelcontact met een veelvoud aan cliënten. De resultaten van deze pilots zijn meetbaar en voor elke pilot is een business case opgesteld. Ontbrekende technische onderdelen zijn gerealiseerd en verschillende technologieën zijn geïntegreerd.

De servicedesk kan verder met het leveren van de dienst beeldbellen, de technologie is na afronding als dienst opgeleverd. De klant is in staat gesteld om zelf verder op te schalen en de dienst beeldbellen uit te rollen binnen heel GGZ Oost Brabant.


Wilt u meer weten?

Neem contact op met Redmax.
+31 10 524 11 00

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten?

Ook interessant voor u?

Ook interessant voor u?

Ook interessant voor u?