Redmax
Redmax

Programmamanager eHealth in de GGZ

In het verleden zijn bij GGZ Breburg veel eHealth initiatieven gestart en in een proeftuin gedemonstreerd. Het is echter nog niet gelukt om alle mogelijkheden gecoördineerd en inzichtelijk in het primaire zorgproces te embedden. Daarom is GGZ Breburg op zoek naar overzicht van alle eHealth initiatieven en wil deze initiatieven gecoördineerd invoeren. Daarbij is afstemming met betrokkenen van groot belang om betrouwbaar te gaan implementeren en succes te boeken via het realiseren van concrete business cases.

Programmamanager eHealth in de GGZ

Als programmamanager eHealth doorlopen we verschillende activiteiten richting het effectief invoeren van eHealth toepassingen. Deze activiteiten zijn te onderscheiden in drie niveaus:

Opsomming_klein(1) Visie en strategie operationaliseren voor alle zorggroepen.
Opsomming_klein(2)  Besturen en inzicht eHealth projecten, inclusief inrichten van een governance model.
Opsomming_klein(3)  Implementatie en adoptie van Karify op alle relevante zorgprocessen in GGZ Breburg.

Het eerste niveau vormt de input voor het eHealth programma. Binnen alle zorggroepen (impact, jeugd, volwassenen en senioren) wordt middels verschillende soorten sessies de volgende vraag beantwoord: “Wat betekent eHealth voor ons?”. Zo ontstaat een duidelijke richting om eHealth vanuit een gezamenlijke visie in te voeren. Het tweede niveau zorgt ervoor dat de keuzes die worden gemaakt gestructureerd worden ingevoerd en dat er binnen GGZ Breburg een goed beeld ontstaan van de lopende activiteiten. Wanneer een duidelijke visie is gevormd rondom eHealth, kan Karify op een goede manier worden geïmplementeerd binnen de organisatie.

Na afronding van het programma heeft GGZ Breburg inzicht op alle eHealth projecten en is de klant in staat deze projecten te sturen. Er heeft een meetbare efficiëntie verbetering plaatsgevonden en het eHealth platform Karify is succesvol geïmplementeerd en geadopteerd. GGZ Breburg bezit nu een permanent besturingsmodel voor eHealth plannen waardoor eHealth projecten ook in de toekomst, na afronding van dit programma, succesvol en gecontroleerd ingevoerd kunnen worden.

Programmamanager eHealth in de GGZ

Programmamanager eHealth in de GGZ

In het verleden zijn bij GGZ Breburg veel eHealth initiatieven gestart en in een proeftuin gedemonstreerd. Het is echter nog niet gelukt om alle mogelijkheden gecoördineerd en inzichtelijk in het primaire zorgproces te embedden. Daarom is GGZ Breburg op zoek naar overzicht van alle eHealth initiatieven en wil deze initiatieven gecoördineerd invoeren. Daarbij is afstemming met betrokkenen van groot belang om betrouwbaar te gaan implementeren en succes te boeken via het realiseren van concrete business cases.

Als programmamanager eHealth doorlopen we verschillende activiteiten richting het effectief invoeren van eHealth toepassingen. Deze activiteiten zijn te onderscheiden in drie niveaus:

Opsomming_klein(1) Visie en strategie operationaliseren voor alle zorggroepen.
Opsomming_klein(2)  Besturen en inzicht eHealth projecten, inclusief inrichten van een governance model.
Opsomming_klein(3)  Implementatie en adoptie van Karify op alle relevante zorgprocessen in GGZ Breburg.

Het eerste niveau vormt de input voor het eHealth programma. Binnen alle zorggroepen (impact, jeugd, volwassenen en senioren) wordt middels verschillende soorten sessies de volgende vraag beantwoord: “Wat betekent eHealth voor ons?”. Zo ontstaat een duidelijke richting om eHealth vanuit een gezamenlijke visie in te voeren. Het tweede niveau zorgt ervoor dat de keuzes die worden gemaakt gestructureerd worden ingevoerd en dat er binnen GGZ Breburg een goed beeld ontstaan van de lopende activiteiten. Wanneer een duidelijke visie is gevormd rondom eHealth, kan Karify op een goede manier worden geïmplementeerd binnen de organisatie.

Na afronding van het programma heeft GGZ Breburg inzicht op alle eHealth projecten en is de klant in staat deze projecten te sturen. Er heeft een meetbare efficiëntie verbetering plaatsgevonden en het eHealth platform Karify is succesvol geïmplementeerd en geadopteerd. GGZ Breburg bezit nu een permanent besturingsmodel voor eHealth plannen waardoor eHealth projecten ook in de toekomst, na afronding van dit programma, succesvol en gecontroleerd ingevoerd kunnen worden.


Wilt u meer weten?

Neem contact op met Redmax.
+31 10 524 11 00

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten?

Ook interessant voor u?

Ook interessant voor u?

Ook interessant voor u?