Redmax
Redmax

Implementatieplan Health Monitor

Na een grondige pilotfase wilde Health Solutions hun product Health Monitor – een digitale toepassing waarmee inzicht wordt verkregen in de beleefde gezondheid van patiënten – graag in de zorgmarkt implementeren. Zij wilde graag meerwaarde creëren binnen het zorgaanbod. Samen hebben we een volledig implementatieplan ontwikkeld, waarin een succesvolle implementatie voor hun klanten duidelijk is omschreven.

Implementatieplan Health Monitor

Kenmerken van de digitale zorginnovatie in kaart brengen
Door middel van interviews kwam Redmax er achter dat Healthy Solutions meer dan een digitale toepassing had ontwikkeld. Vanuit interviews met eindgebruikers, medewerkers en een hoogleraar bleek dat het product helpt om kwaliteit te verbeteren en gepersonaliseerde zorg te bieden. Redmax heeft geholpen om de complexe theorie te vertalen naar een gebruiksvriendelijke toepassing voor de praktijk.

Opzetten van het implementatieproces
Tijdens werksessies heeft Redmax Healthy Solutions meegenomen door het hele implementatieproces. Aan de hand van een overzichtsplaat konden we ze op aandachtspunten voor succesvolle implementatie wijzen. In dit geval gaat de implementatie verder dan een technische uitrol en behelst het ook verandering in gedrags- en gesprekstechniek van zorgprofessionals. In de vorm van een waardekaart, heeft Redmax meegedacht over een lange termijn visie en het vermarkten van het product.

(Theoretisch) onderbouwd implementatieplan van A tot Z
We gebruikten onze ervaring en theoretische onderbouwing rondom implementaties om voor Healthy Solutions een succesvol implementatieplan van A tot Z te ontwikkelen. Daarom is in het plan voor iedere implementatiestap een overzicht van de relevante stakeholders, voorwaarden en te ondernemen acties opgenomen.

Integratie implementatieplan en eindproduct
Het implementatieplan hebben we bij Healthy Solutions zelf geïntegreerd, door ze het plan tot in de puntjes te laten begrijpen. De volledigheid van het plan is te zien in aspecten zoals de instructie en uitleg bij de presentaties, de evaluatietools en trainingen. Daarnaast hebben we meegedacht hoe inhoud en vorm bij elkaar komen. Healthy Solutions kan aan de hand van het uitgewerkte implementatieplan een onderscheidend product aanbieden en zelfstandig de rol van projectleider op zich nemen. Voor iedere succesvolle implementatie hoeft Healthy Solutions alleen maar het plan er bij te pakken.

Implementatieplan Health Monitor

Implementatieplan Health Monitor

Na een grondige pilotfase wilde Health Solutions hun product Health Monitor – een digitale toepassing waarmee inzicht wordt verkregen in de beleefde gezondheid van patiënten – graag in de zorgmarkt implementeren. Zij wilde graag meerwaarde creëren binnen het zorgaanbod. Samen hebben we een volledig implementatieplan ontwikkeld, waarin een succesvolle implementatie voor hun klanten duidelijk is omschreven.

Kenmerken van de digitale zorginnovatie in kaart brengen
Door middel van interviews kwam Redmax er achter dat Healthy Solutions meer dan een digitale toepassing had ontwikkeld. Vanuit interviews met eindgebruikers, medewerkers en een hoogleraar bleek dat het product helpt om kwaliteit te verbeteren en gepersonaliseerde zorg te bieden. Redmax heeft geholpen om de complexe theorie te vertalen naar een gebruiksvriendelijke toepassing voor de praktijk.

Opzetten van het implementatieproces
Tijdens werksessies heeft Redmax Healthy Solutions meegenomen door het hele implementatieproces. Aan de hand van een overzichtsplaat konden we ze op aandachtspunten voor succesvolle implementatie wijzen. In dit geval gaat de implementatie verder dan een technische uitrol en behelst het ook verandering in gedrags- en gesprekstechniek van zorgprofessionals. In de vorm van een waardekaart, heeft Redmax meegedacht over een lange termijn visie en het vermarkten van het product.

(Theoretisch) onderbouwd implementatieplan van A tot Z
We gebruikten onze ervaring en theoretische onderbouwing rondom implementaties om voor Healthy Solutions een succesvol implementatieplan van A tot Z te ontwikkelen. Daarom is in het plan voor iedere implementatiestap een overzicht van de relevante stakeholders, voorwaarden en te ondernemen acties opgenomen.

Integratie implementatieplan en eindproduct
Het implementatieplan hebben we bij Healthy Solutions zelf geïntegreerd, door ze het plan tot in de puntjes te laten begrijpen. De volledigheid van het plan is te zien in aspecten zoals de instructie en uitleg bij de presentaties, de evaluatietools en trainingen. Daarnaast hebben we meegedacht hoe inhoud en vorm bij elkaar komen. Healthy Solutions kan aan de hand van het uitgewerkte implementatieplan een onderscheidend product aanbieden en zelfstandig de rol van projectleider op zich nemen. Voor iedere succesvolle implementatie hoeft Healthy Solutions alleen maar het plan er bij te pakken.


Wilt u meer weten?

Neem contact op met Redmax.
+31 10 524 11 00

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten?

Ook interessant voor u?

Ook interessant voor u?

Ook interessant voor u?