Redmax
Redmax

Visie en strategie voor GGD West-Brabant

Voor de GGD West-Brabant heeft Redmax recent een succesvol visie en strategie traject doorlopen. Dit traject hebben we afgesloten met het gezamenlijk opstellen van innovatieve projecten, die bijdragen aan de vers gevormde visie en strategie. Bent u benieuwd hoe Natascha van Riet, projectmanager eHealth GGD West-Brabant, dit traject ervaren heeft? Lees dan snel verder.

Visie en strategie voor GGD West-Brabant

De klantvraag
Binnen GGD West-Brabant vinden veel projecten plaats op het vlak van eHealth. Alleen bestaat er binnen de organisatie de behoefte om vanuit een centrale visie te kijken of dit bijdraagt aan geprioriteerde doelstellingen van GGD West-Brabant. Bepaalde eHealth-projecten worden te toevallig opgepakt, waardoor tijd en energie mogelijk in projecten wordt gestoken die niet bijdragen aan de belangrijkste doelstellingen van de GGD. Om die reden is er behoefte aan een visie en strategie welke als leidraad kan dienen om gerichte keuzes voor projecten en producten te kunnen maken. Redmax is gevraagd deze visie en strategie te beschrijven, zodat de organisatie een gericht kader voor innovatie beschikbaar heeft.

Daarnaast is de GGD benieuwd welke ontwikkelingen er zijn op het gebied van eHealth. Op die manier kunnen zij inspiratie op doen voor mogelijke projecten binnen GGD West-Brabant die kunnen bijdragen aan het operationaliseren van de vast te stellen strategie.

Onze aanpak
In een drietal sessies is toegewerkt naar een strategie en kaderstelling bij de strategie, op basis van pijnpunten van inwoners in de regio en de organisatie.

We werkten tijdens deze sessie met een duidelijke reden met deze pijnpunten. Mensen komen namelijk pas daadwerkelijk in beweging, zij veranderen pas echt, wanneer een probleem wordt opgelost. Men is bereid op een andere manier te werken, wanneer dit een aantoonbaar positief effect heeft. Om deze reden focussen we op pijnpunten die de organisatie weerhouden van het tot uitvoer brengen van haar visie en missie. Door deze pijnpunten om te vormen tot doelstellingen, ontstaat een gericht kader voor innovatie. Doelstelling die bepaald zijn, zijn onder andere:

  • GGD West-Brabant is altijd 24-7 bereikbaar voor haar doelgroep;
  • GGD West-Brabant is ‘digital first’;
  • GGD West-Brabant heeft de 20% kwetsbare inwoners volledig in beeld en richt zich hier primair op.

Op basis van dit kader hebben we een analyse gemaakt van de lopende eHealth-projecten. Welke dragen bij aan de visie en strategie en welke hebben daarvoor geen toegevoegde waarde? Een elftal projecten is hierbij benoemd als bijdragend aan het realiseren van de visie en strategie. Van zo’n tien projecten was onvoldoende duidelijk dat ze bijdroegen aan de realisatie van de visie en strategie.

Op basis van inspirerende voorbeelden, uit de zorgsector maar ook uit totaal andere sectoren, hebben we gezamenlijk met de medewerkers van GGD West-Brabant (van directie tot verpleegkundigen) innovaties uitgewerkt die in lijn zijn met de visie en strategie die de GGD verder brengen in het realiseren van deze visie.

Een duidelijke rode draad in de visie en strategie
De ontwikkelde visie en strategie is een duidelijke rode draad waar GGD West-Brabant de komende tijd op kan focussen. De lopende projecten zijn langs de meetlat gelegd en van elk project is bepaald of deze bijdraagt aan de visie en strategie of niet. Zodoende kan worden afgewogen of projecten worden voortgezet of niet.

Daarnaast is een aantal kansrijke, zeer vernieuwende projecten vastgesteld die de organisatie helpen bij het realiseren van de visie en strategie. Denk hierbij aan het concept ‘JGZ van morgen’ waarbij een vernieuwende aanpak voor de toekomstige JGZ als zogenoemde speedboot-organisatie wordt ingericht.

Het ontstaan van een duidelijk kader
Het resultaat geeft GGD West-Brabant sturing bij het maken van een afweging voor welke projecten door te zetten en welke op te starten. Hiermee is een duidelijk kader ontstaan waar de GGD zich op kan focussen. Zodoende wordt voorkomen dat er geïnvesteerd wordt in projecten die niet bijdragen aan de primaire doelstellingen van de GGD. Van elf projecten bleek de relatie duidelijk met de doelstellingen en van zo’n tien projecten werd dat niet duidelijk.

Toekomstplannen voor de GGD
De resultaten van het traject biedt de GGD de komende tijd een duidelijk kader voor innovatie. Daarnaast biedt het ook praktisch voeding voor het jaarplan voor komend jaar waar budgetten voor gereserveerd voor moeten worden.

Natascha van Riet (Projectmanager eHealth GGD West-Brabant):

Als GGD hebben we een bijzonder breed spectrum aan dienstverleningen. Het viel ons tijdens de sessies op dat Redmax een goed gevoel had voor alle onderwerpen die de revue passeerden op het gebied van zorg en eHealth en zich snel kon inleven in de “GGD-wereld”.

De inzet van Redmax heeft ons geholpen om in korte tijd duidelijk te krijgen waar we ons op moeten focussen. De voorgestelde aanpak vanuit Redmax om eerst te kijken naar pijnpunten en niet gelijk naar technische mogelijkheden, heeft de prioritering vergemakkelijkt. Daarnaast is het resultaat en de beoogde projecten duidelijk overgenomen in onze jaarplannen.

Met het resultaat kunnen we door, zodat alle projecten die we in het kader van eHealth doen, bijdragen aan onze prioritaire doelstellingen.

Visie en strategie voor GGD West-Brabant

Visie en strategie voor GGD West-Brabant

Voor de GGD West-Brabant heeft Redmax recent een succesvol visie en strategie traject doorlopen. Dit traject hebben we afgesloten met het gezamenlijk opstellen van innovatieve projecten, die bijdragen aan de vers gevormde visie en strategie. Bent u benieuwd hoe Natascha van Riet, projectmanager eHealth GGD West-Brabant, dit traject ervaren heeft? Lees dan snel verder.

De klantvraag
Binnen GGD West-Brabant vinden veel projecten plaats op het vlak van eHealth. Alleen bestaat er binnen de organisatie de behoefte om vanuit een centrale visie te kijken of dit bijdraagt aan geprioriteerde doelstellingen van GGD West-Brabant. Bepaalde eHealth-projecten worden te toevallig opgepakt, waardoor tijd en energie mogelijk in projecten wordt gestoken die niet bijdragen aan de belangrijkste doelstellingen van de GGD. Om die reden is er behoefte aan een visie en strategie welke als leidraad kan dienen om gerichte keuzes voor projecten en producten te kunnen maken. Redmax is gevraagd deze visie en strategie te beschrijven, zodat de organisatie een gericht kader voor innovatie beschikbaar heeft.

Daarnaast is de GGD benieuwd welke ontwikkelingen er zijn op het gebied van eHealth. Op die manier kunnen zij inspiratie op doen voor mogelijke projecten binnen GGD West-Brabant die kunnen bijdragen aan het operationaliseren van de vast te stellen strategie.

Onze aanpak
In een drietal sessies is toegewerkt naar een strategie en kaderstelling bij de strategie, op basis van pijnpunten van inwoners in de regio en de organisatie.

We werkten tijdens deze sessie met een duidelijke reden met deze pijnpunten. Mensen komen namelijk pas daadwerkelijk in beweging, zij veranderen pas echt, wanneer een probleem wordt opgelost. Men is bereid op een andere manier te werken, wanneer dit een aantoonbaar positief effect heeft. Om deze reden focussen we op pijnpunten die de organisatie weerhouden van het tot uitvoer brengen van haar visie en missie. Door deze pijnpunten om te vormen tot doelstellingen, ontstaat een gericht kader voor innovatie. Doelstelling die bepaald zijn, zijn onder andere:

  • GGD West-Brabant is altijd 24-7 bereikbaar voor haar doelgroep;
  • GGD West-Brabant is ‘digital first’;
  • GGD West-Brabant heeft de 20% kwetsbare inwoners volledig in beeld en richt zich hier primair op.

Op basis van dit kader hebben we een analyse gemaakt van de lopende eHealth-projecten. Welke dragen bij aan de visie en strategie en welke hebben daarvoor geen toegevoegde waarde? Een elftal projecten is hierbij benoemd als bijdragend aan het realiseren van de visie en strategie. Van zo’n tien projecten was onvoldoende duidelijk dat ze bijdroegen aan de realisatie van de visie en strategie.

Op basis van inspirerende voorbeelden, uit de zorgsector maar ook uit totaal andere sectoren, hebben we gezamenlijk met de medewerkers van GGD West-Brabant (van directie tot verpleegkundigen) innovaties uitgewerkt die in lijn zijn met de visie en strategie die de GGD verder brengen in het realiseren van deze visie.

Een duidelijke rode draad in de visie en strategie
De ontwikkelde visie en strategie is een duidelijke rode draad waar GGD West-Brabant de komende tijd op kan focussen. De lopende projecten zijn langs de meetlat gelegd en van elk project is bepaald of deze bijdraagt aan de visie en strategie of niet. Zodoende kan worden afgewogen of projecten worden voortgezet of niet.

Daarnaast is een aantal kansrijke, zeer vernieuwende projecten vastgesteld die de organisatie helpen bij het realiseren van de visie en strategie. Denk hierbij aan het concept ‘JGZ van morgen’ waarbij een vernieuwende aanpak voor de toekomstige JGZ als zogenoemde speedboot-organisatie wordt ingericht.

Het ontstaan van een duidelijk kader
Het resultaat geeft GGD West-Brabant sturing bij het maken van een afweging voor welke projecten door te zetten en welke op te starten. Hiermee is een duidelijk kader ontstaan waar de GGD zich op kan focussen. Zodoende wordt voorkomen dat er geïnvesteerd wordt in projecten die niet bijdragen aan de primaire doelstellingen van de GGD. Van elf projecten bleek de relatie duidelijk met de doelstellingen en van zo’n tien projecten werd dat niet duidelijk.

Toekomstplannen voor de GGD
De resultaten van het traject biedt de GGD de komende tijd een duidelijk kader voor innovatie. Daarnaast biedt het ook praktisch voeding voor het jaarplan voor komend jaar waar budgetten voor gereserveerd voor moeten worden.

Natascha van Riet (Projectmanager eHealth GGD West-Brabant):

Als GGD hebben we een bijzonder breed spectrum aan dienstverleningen. Het viel ons tijdens de sessies op dat Redmax een goed gevoel had voor alle onderwerpen die de revue passeerden op het gebied van zorg en eHealth en zich snel kon inleven in de “GGD-wereld”.

De inzet van Redmax heeft ons geholpen om in korte tijd duidelijk te krijgen waar we ons op moeten focussen. De voorgestelde aanpak vanuit Redmax om eerst te kijken naar pijnpunten en niet gelijk naar technische mogelijkheden, heeft de prioritering vergemakkelijkt. Daarnaast is het resultaat en de beoogde projecten duidelijk overgenomen in onze jaarplannen.

Met het resultaat kunnen we door, zodat alle projecten die we in het kader van eHealth doen, bijdragen aan onze prioritaire doelstellingen.


Wilt u meer weten?

Neem contact op met Redmax.
+31 10 524 11 00

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten?

Ook interessant voor u?

Ook interessant voor u?

Ook interessant voor u?