Redmax
Redmax

Langer thuis wonen in de regio

Met de transitie van de AWBZ naar de WLZ en WMO heeft de gemeente de zorgverantwoordelijkheid voor kwetsbare burgers. Belangrijk kader hierbij is de opdracht om bij het inrichten van het gemeentelijk zorgbeleid te streven naar: regie bij de burger, ondersteuning van mantelzorgers en de mogelijkheden om langer thuis te wonen te verhogen middels herinrichting. Dit alles met behoud van kwaliteit van zorg en reductie van kosten.

Langer thuis wonen in de regio

Met de transitie van de AWBZ naar de WLZ en WMO heeft de gemeente de zorgverantwoordelijkheid voor kwetsbare burgers. Belangrijk kader hierbij is de opdracht om bij het inrichten van het gemeentelijk zorgbeleid te streven naar: regie bij de burger, ondersteuning van mantelzorgers en de mogelijkheden om langer thuis te wonen te verhogen middels herinrichting. Dit alles met behoud van kwaliteit van zorg en reductie van kosten.

Dit vraagstuk is een opdracht die vraagt om regionale samenwerking met alle stakeholders en verkenning van de mogelijkheden van zorgtechnologie. Dit leidt tot de volgende vragen:

  • Welke gezondheidsvraagstukken in de gemeente vragen specifieke aandacht binnen het kader van gezond langer zelfstandig thuis wonen?
  • Welke ICT-ondersteuning kan (Gezond) Langer Thuis Wonen faciliteren of de mogelijkheden hiertoe vergroten?
  • Wat zijn de relevante maatschappelijke en technologische ontwikkelingen voor de bevordering van kwaliteit van leven die van belang kunnen zijn voor de beleidspraktijk?

Redmax heeft een aanpak ontwikkeld, die u stapsgewijs helpt om de vragen te beantwoorden en de volgende transformatiefase vorm te geven. De aanpak om tot een volgende stap in de transitie te komen is een gefaseerde aanpak in drie stappen.

De eerste stap is zicht krijgen op de zorgvraag in de regio. Hoe ziet de populatie er in 2020 uit en welke gezondheidsvraagstukken spelen er?

Als tweede stap biedt de stakeholderanalyse duidelijkheid over de visie en strategie die nodig is om toegerust te zijn voor de zorgvraag in 2020. Een visie op regionaal niveau, maar ook een strategie op doelgroep en organisatieniveau.

Met die informatie start de derde stap: de verkenning van de mogelijkheden van zorgtechnologie en ontwikkeling van nieuwe waardeproposities. De regionale zorgdienstverlening wordt herzien, waarbij waar mogelijk zorgtechnologie een logisch onderdeel van de dienstverlening en regionale samenwerking wordt.

Lees hieronder meer over iedere fase.

Wilt u meer weten?

Jack van Gils
Senior adviseur eHealth / directeur
+31 6 11018146

Wilt u meer weten?

Jack van Gils

Ook interessant voor u?