Redmax
Redmax

Over Redmax

Op 1 juli 2017 beA�indigt Redmax de huidige werkzaamheden. Als kennisnetwerk zetten we ons werk echter voort. Zo blijft onze expertise voor u beschikbaar om de zorg met behulp van nieuwe technologie te verbeteren. Digitale zorgvernieuwingen realiseren. Daar hebben we ons vanuit Redmax altijd sterk voor gemaakt als a�?schakel tussen zorg en digitaala��. Om u hierbij optimaal te faciliteren, zijn we enkele jaren geleden afgestapt van de traditionele werkwijze in de advieswereld. Inhuur op basis van uren maal tarief leek ons namelijk niet toekomstbestendig in een wereld die door technologie razendsnel verandert. Zeker omdat die technologie in een steeds hoger tempo moet worden ingepast in de zorg.

Over Redmax

Op 1 juli 2017 beA�indigt Redmax de huidige werkzaamheden. Als kennisnetwerk zetten we ons werk echter voort. Zo blijft onze expertise voor u beschikbaar om de zorg met behulp van nieuwe technologie te verbeteren. Digitale zorgvernieuwingen realiseren. Daar hebben we ons vanuit Redmax altijd sterk voor gemaakt als a�?schakel tussen zorg en digitaala��. Om u hierbij optimaal te faciliteren, zijn we enkele jaren geleden afgestapt van de traditionele werkwijze in de advieswereld. Inhuur op basis van uren maal tarief leek ons namelijk niet toekomstbestendig in een wereld die door technologie razendsnel verandert. Zeker omdat die technologie in een steeds hoger tempo moet worden ingepast in de zorg.

Over Redmax

Op 1 juli 2017 beA�indigt Redmax de huidige werkzaamheden. Als kennisnetwerk zetten we ons werk echter voort. Zo blijft onze expertise voor u beschikbaar om de zorg met behulp van nieuwe technologie te verbeteren. Digitale zorgvernieuwingen realiseren. Daar hebben we ons vanuit Redmax altijd sterk voor gemaakt als a�?schakel tussen zorg en digitaala��. Om u hierbij optimaal te faciliteren, zijn we enkele jaren geleden afgestapt van de traditionele werkwijze in de advieswereld. Inhuur op basis van uren maal tarief leek ons namelijk niet toekomstbestendig in een wereld die door technologie razendsnel verandert. Zeker omdat die technologie in een steeds hoger tempo moet worden ingepast in de zorg.

Redmax stopt als adviesbureau

Zorg- en adviesmarkt in transitie
Vooruitlopend op de toekomst ontwikkelde Redmax nieuwe proposities, gericht op het zo zelfstandig mogelijk implementeren van vernieuwingen. Veel van onze kennis verwerkten wij in praktische tools en modules, zodat onze klanten veel meer zelf konden gaan doen. Tegelijkertijd saneerden wij onze processen om onze dienstverlening tegen de laagst mogelijke kosten te kunnen aanbieden. Tijdens deze omslag maakte ook de zorgmarkt een transitie door. Hierbij zagen wij van dichtbij hoe onze klanten met disruptie te maken kregen in hun markt. Logischerwijs besloten zij hierdoor minder uren bij ons in te kopen, terwijl het gebruik van onze kennisproducten nog niet toenam. Met alle gevolgen van dien voor onze continuA?teit.

Waren we dan te vroeg met a�?implementeren moet je zelf doen !?a�?
Al samenwerkend bleek keer op keer hoezeer u onze proposities waardeerde. Helaas blijkt echter ook dat de tijd nog niet rijp is voor onze vernieuwde manier van werken. De toekomst waarop wij de afgelopen jaren anticipeerden, is er nog niet. Hierom hebben we besloten om te stoppen met Redmax en als medewerkers afscheid te nemen van elkaar.

Dank voor de inspirerende samenwerking
Op dit keerpunt willen we u bedanken voor het beroep dat u de afgelopen jaren op ons deed en voor de inspirerende samenwerkingsrelaties die hieruit voortkwamen. U heeft gezien dat we vanuit Redmax altijd vasthielden aan onze visie en ambities. Dat leidde tot tal van prachtige resultaten waar we trots op zijn!
Ook op andere terreinen merken we tot ons grote genoegen hoezeer u onze inbreng waardeert. Onze white papers worden zoa��n 100 maal per week gedownload. Onze evenementen werden altijd goed bezocht. En ook onze blogs en nieuwsbrieven worden nog steeds uitstekend gelezen. Dit sterkt ons in de overtuiging dat onze expertise ertoe doet en voorziet in een blijvende behoefte. Dankzij onze gedeelde passie voor digitale zorgtechnologie komen we elkaar in de nabije toekomst vast weer tegen, ofwel als zelfstandig adviseur ofwel in een andere rol zoals die van projectleider bij een zorgorganisatie.

En hoe verder?
We willen op dit keerpunt nadrukkelijk een puntkomma zetten; we hebben namelijk de vaste overtuiging dat er grote behoefte blijft bestaan aan de kennis, ervaring en expertise binnen ons netwerk. We gaan graag onderzoeken hoe u daarop een beroep kunt blijven doen. Na de zomer verwachten we u nader te kunnen informeren over de concrete mogelijkheden. Wilt u in de tussentijd onze kennis en ervaring benutten? Neem dan gerust contact met ons op.

Wilt u meer weten?

Neem contact op met Redmax.
+31 10 524 11 00

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten?

Redmax nieuws

De laatste ontwikkelingen binnen Redmax

Whitepaper: Disruptie in de zorg

De laatste tweets

Wij helpen u graag langer gezond thuiswonen in de regio te organiseren. Benieuwd hoe wij dat doen? https://t.co/jZERpKjECy 2/2

waarstaatjegemeente.nl laat op wijkniveau gezondheidsverschillen in gemeenten zien en de sociaaleconomische factoren die een rol spelen 1/2

De laatste tweets

Wij helpen u graag langer gezond thuiswonen in de regio te organiseren. Benieuwd hoe wij dat doen? https://t.co/jZERpKjECy 2/2

waarstaatjegemeente.nl laat op wijkniveau gezondheidsverschillen in gemeenten zien en de sociaaleconomische factoren die een rol spelen 1/2