Redmax
Redmax

Implementatietraject digitale zorg

Er blijven maar digitale zorginnovaties op de markt bij komen, die met veel passie en enorme inspanning worden gemaakt. Maar een digitale zorginnovatie gaat pas wat opleveren als deze ook duurzaam wordt ingezet in de praktijk. Daarom is een succesvol implementatietraject essentieel. Zonder implementatie, geen digitale zorginnovatie! Redmax helpt u in vijf stappen naar een succesvolle implementatie.

Implementatietraject digitale zorg

Elk implementatieproject wordt door ons aangevlogen middels vijf stappen. Met deze stappen gaan wij de implementatieproblematiek samen met u te lijf en zorgen we voor succesvolle implementatie.

Stap 1: Triage – waar zijn we?
Bij het maken, lanceren of activeren van een product in een markt of een zorginnovatie in een organisatie, is het belangrijk helder te hebben waar u bent. De eerste stap onderzoekt daarom waar we staan met de zorginnovatie om daar het actieplan op te baseren. In deze stap zorgen we dat het probleem glashelder wordt en dient er een oplossingsrichting te worden gekozen.

Stap 2: Diagnose – wat is er aan de hand?
In deze stap gaan we op zoek naar de kern van het probleem. Dit doen we door elke stakeholder van de zorginnovatie nauwkeurig te analyseren met behulp van geavanceerde tooling van Implementation IQ. Wat is er nodig om deze stakeholder een bijdrage te laten leveren aan het succes? Als die condities niet goed worden bepaald, dan gaat dat tijdens de implementatie een probleem vormen.

Stap 3: Het business model of proces
Een succesvolle zorginnovatie past in een helder proces en/of heeft een duidelijk business model als basis. Het business canvas model wordt gebruikt om helder te krijgen wie in het proces moet acteren en hoe deze daarvoor wordt ‘betaald’. Op elke positie moet duidelijk worden welke activiteiten nodig zijn.

Stap 4: Implementatie met hoge adoptie
Op basis van de analyse volgt een compleet stappenplan. Bij elke stap wordt de basis input (materiaal), alle benodigde processtappen en de output (resultaat) vastgelegd en aangeleverd. Ons algemene idee achter opschalen is: hetzelfde plan met dezelfde resultaten steeds opnieuw uitvoeren op alle afdelingen en alle organisatieonderdelen waar de innovatie relevant is.

Stap 5: Meten is weten
Op lokaal niveau per project en voor het gehele programma leggen we de tijdlijnen, meetbare KPI’s en verwachtingen neer. Met de geavanceerde tooling wordt een groot deel van de metingen impliciet in het traject verricht en teruggekoppeld aan de programmaleiding. Elke interventie leidt tot een beter plan. Elke verandering wordt direct toegevoegd aan de implementatiemodule. De voortgang is feitelijk gegarandeerd.

implementatie_5stappen

Onmisbare schakels in dit traject zijn de programmamanager en de productmanager. De programmamanager is iemand met ervaring, die trajecten van vergelijkbare complexiteit eerder heeft gedaan en die het implementatietraject van begin tot einde begeleidt. Gedurende het traject schuift de programmamanager naar de achtergrond en krijgt de lokale productmanager de hoofdrol. Het implementatietraject doorloopt drie fasen.

Fase 1: Ervaren
In de eerste fase staat ervaren centraal. Gedurende deze proeftuin fase wordt kortdurend met een zorginnovatie geëxperimenteerd. Hoe bevalt de zorginnovatie in de praktijk? Wordt de zorginnovatie geadopteerd door zorgvragers en zorgverleners?

Fase 2: Optimaliseren
In de tweede fase vindt de optimalisering plaats. Tijdens deze fase wordt de business case opgesteld en wordt de zorginnovatie (indien mogelijk) geïntegreerd met andere producten en processen. Tevens vindt opschaling plaats. Het opschalen van eHealth vraagt om een cultuurverandering. Gezien dit vaak effect heeft op een groot gedeelte van de organisatie voeren we een scan uit op de betrokken disciplines: mensen, middelen en processen. Deze scans kunnen vervolgens subprojecten opleveren op het gebied van opleiding (mensen), ICT (middelen) en op proces.

piramidemodel_nieuw
Fase 3: Herhalen
Tijdens de derde fase vindt herhaling plaats. Nu krijgt de lokale productmanager de hoofdrol. Eigenaarschap binnen de organisatie is van groot belang. Dat moeten we in de zorg vaak nog leren. Nadat een zorginnovatie de wereld in is gebracht, moet deze ook onderhouden worden. Ook deze fase dient belegd en gebudgetteerd te worden. Door deze fase te beleggen in de organisatie vindt kennisoverdracht plaats en wordt de organisatie in staat geteld op eigen kracht de implementatie verder op te schalen en te borgen.s_curve

Elk implementatieproject wordt door ons aangevlogen middels vijf stappen. Met deze stappen gaan wij de implementatieproblematiek samen met u te lijf en zorgen we voor succesvolle implementatie.

Stap 1: Triage – waar zijn we?
Bij het maken, lanceren of activeren van een product in een markt of een zorginnovatie in een organisatie, is het belangrijk helder te hebben waar u bent. De eerste stap onderzoekt daarom waar we staan met de zorginnovatie om daar het actieplan op te baseren. In deze stap zorgen we dat het probleem glashelder wordt en dient er een oplossingsrichting te worden gekozen.

Stap 2: Diagnose – wat is er aan de hand?
In deze stap gaan we op zoek naar de kern van het probleem. Dit doen we door elke stakeholder van de zorginnovatie nauwkeurig te analyseren met behulp van geavanceerde tooling van Implementation IQ. Wat is er nodig om deze stakeholder een bijdrage te laten leveren aan het succes? Als die condities niet goed worden bepaald, dan gaat dat tijdens de implementatie een probleem vormen.

Stap 3: Het business model of proces
Een succesvolle zorginnovatie past in een helder proces en/of heeft een duidelijk business model als basis. Het business canvas model wordt gebruikt om helder te krijgen wie in het proces moet acteren en hoe deze daarvoor wordt ‘betaald’. Op elke positie moet duidelijk worden welke activiteiten nodig zijn.

Stap 4: Implementatie met hoge adoptie
Op basis van de analyse volgt een compleet stappenplan. Bij elke stap wordt de basis input (materiaal), alle benodigde processtappen en de output (resultaat) vastgelegd en aangeleverd. Ons algemene idee achter opschalen is: hetzelfde plan met dezelfde resultaten steeds opnieuw uitvoeren op alle afdelingen en alle organisatieonderdelen waar de innovatie relevant is.

Stap 5: Meten is weten
Op lokaal niveau per project en voor het gehele programma leggen we de tijdlijnen, meetbare KPI’s en verwachtingen neer. Met de geavanceerde tooling wordt een groot deel van de metingen impliciet in het traject verricht en teruggekoppeld aan de programmaleiding. Elke interventie leidt tot een beter plan. Elke verandering wordt direct toegevoegd aan de implementatiemodule. De voortgang is feitelijk gegarandeerd.

implementatie_5stappen

Onmisbare schakels in dit traject zijn de programmamanager en de productmanager. De programmamanager is iemand met ervaring, die trajecten van vergelijkbare complexiteit eerder heeft gedaan en die het implementatietraject van begin tot einde begeleidt. Gedurende het traject schuift de programmamanager naar de achtergrond en krijgt de lokale productmanager de hoofdrol. Het implementatietraject doorloopt drie fasen.

Fase 1: Ervaren
In de eerste fase staat ervaren centraal. Gedurende deze proeftuin fase wordt kortdurend met een zorginnovatie geëxperimenteerd. Hoe bevalt de zorginnovatie in de praktijk? Wordt de zorginnovatie geadopteerd door zorgvragers en zorgverleners?

Fase 2: Optimaliseren
In de tweede fase vindt de optimalisering plaats. Tijdens deze fase wordt de business case opgesteld en wordt de zorginnovatie (indien mogelijk) geïntegreerd met andere producten en processen. Tevens vindt opschaling plaats. Het opschalen van eHealth vraagt om een cultuurverandering. Gezien dit vaak effect heeft op een groot gedeelte van de organisatie voeren we een scan uit op de betrokken disciplines: mensen, middelen en processen. Deze scans kunnen vervolgens subprojecten opleveren op het gebied van opleiding (mensen), ICT (middelen) en op proces.

piramidemodel_nieuw
Fase 3: Herhalen
Tijdens de derde fase vindt herhaling plaats. Nu krijgt de lokale productmanager de hoofdrol. Eigenaarschap binnen de organisatie is van groot belang. Dat moeten we in de zorg vaak nog leren. Nadat een zorginnovatie de wereld in is gebracht, moet deze ook onderhouden worden. Ook deze fase dient belegd en gebudgetteerd te worden. Door deze fase te beleggen in de organisatie vindt kennisoverdracht plaats en wordt de organisatie in staat geteld op eigen kracht de implementatie verder op te schalen en te borgen.s_curveWilt u meer weten?

Neem contact op met Redmax.
+31 10 524 11 00

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten?

Ook interessant voor u?

Ook interessant voor u?

Ook interessant voor u?