Redmax
Redmax

Zorgvraag 2020

Analyse van de epidemiologische ontwikkeling binnen uw gemeente is nodig om de gezondheidsvraagstukken in 2020 te kunnen vaststellen. De verwachte zorgvraag definiëren gaat verder dan vaststellen dat de de populatie vergrijst en multi-cultureler wordt. Het gaat om analyse van trends, in de regio- en op wijkniveau. De zorg van de toekomst is immers in de basis rondom de wijk gecentreerd. De definitie van ‘de zorgvraag 2020’ is de basis van uw volgende transformatiestap. Redmax kan hierin het volgende voor uw gemeente betekenen.

Zorgvraag 2020

Database en populatie-analyse
Met behulp van een epidemiologische database kunnen we voor uw regio de zorgvraag op wijkniveau vaststellen. Dit doen we op basis van cijfers en toekomstprognoses. Mocht u zelf recente cijfers hebben, dan kunnen deze ook als startpunt van de analyse dienen. In de analyse kijken we tevens naar de invloed van de demografische ontwikkeling in uw regio en nemen we andere (niet zorggerelateerde) trends mee in de analyse.

Resultaat
Deze stap leidt tot een overzicht van gezondheidsvraagstukken, die met stakeholders geprioriteerd is tot een top 5 of top 7.

Vervolg
De vaststelling van gezondheidsvraagstukken is de start van de volgende fase: Visie en strategie.

Contact
Wilt u meer weten of heeft u behoefte aan een afspraak om de mogelijkheden voor uw gemeente te bespreken? Neem dan contact met ons op.

Database en populatie-analyse
Met behulp van een epidemiologische database kunnen we voor uw regio de zorgvraag op wijkniveau vaststellen. Dit doen we op basis van cijfers en toekomstprognoses. Mocht u zelf recente cijfers hebben, dan kunnen deze ook als startpunt van de analyse dienen. In de analyse kijken we tevens naar de invloed van de demografische ontwikkeling in uw regio en nemen we andere (niet zorggerelateerde) trends mee in de analyse.

Resultaat
Deze stap leidt tot een overzicht van gezondheidsvraagstukken, die met stakeholders geprioriteerd is tot een top 5 of top 7.

Vervolg
De vaststelling van gezondheidsvraagstukken is de start van de volgende fase: Visie en strategie.

Contact
Wilt u meer weten of heeft u behoefte aan een afspraak om de mogelijkheden voor uw gemeente te bespreken? Neem dan contact met ons op.Wilt u meer weten?

Neem contact op met Redmax.
+31 10 524 11 00

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten?

Ook interessant voor u?

Ook interessant voor u?

Ook interessant voor u?